Senast uppdaterad: januari 2, 2017

Naturum Fjärås BräckaHallands län

Fjärås

Fjärås Bräcka – En port ut i naturen Fjärås Bräcka är en mäktig israndsbildning som ligger tvärs över Lygnerns dalgång och som dämmer upp sjön Lygnern till 15 m över havsytan. Från bräckans krön kan man se långt över sjön Lygnern, Fjäråsslätten och Kungsbackafjorden.

På naturum Fjärås Bräcka finns en utställning om reservatets djur, växter och historia samt ett café. Du får tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen. Naturum är anpassat för rullstolsburna. Det finns även en grusstig som utgår från parkeringen som är lämplig för rullstolsburna eller personer med barnvagn. Vid parkeringen finns även fikabord som är anpassat för rullstolsburna.

Naturum är öppet dagligen under sommaren och på helger under våren och hösten. Fjärås är en av Hallands mest fornminnesrika socknar. Här kan man finna fakta om naturreservatet och dess spännande historia både på skyltar och längs reservatets naturstig.

Fjärås Bräcka är avsatt som naturreservat för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till de hävdade naturmiljöerna och de äldre grustäkterna. Här finns nämligen ett mycket rikt insektsliv med ett flertal rödlistade arter. Vidare har reservatet som syfte att bevara ett stycke geologiskt intressant svensk natur, för forskning, fornminnesvård och för allmänhetens friluftsliv.

Hjälp andra! Lämna en recension!
Svara på frågan: =+

Naturum Fjärås Bräcka

 

Öppettider

På naturum Fjärås Bräcka finns en utställning om reservatets djur, växter och historia samt ett café. Du får tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen.

7 januari-30 april

Lördag-söndag 11-16

 

Sport- och påsklovet
13-19 februari & 10-16 april

Dagligen 11-16

 

5-28 maj

Lördag-söndag 11-17

 

29 maj-27 augusti
Dagligen 11-17
Midsommarafton, 23/6, stängt

 

2 september-29 oktober

Lördag-söndag 11-17

 

Höstlovet

30 oktober-5 november

Dagligen 11-16

 

4 november-10 december

Lördag-söndag 11-16

 

 

Kontakt

Telefon: 0300 543070
Epost: info@naturumfjarasbracka.se

 

 

Annat

  • Ålder: 0-99år
  • Skötrum: JA.
  • Barnvagnsvänligt: JA.
  • Café: JA.
  • Restaurang: NEJ.

 

 

Om restaurang / café

Kafé bräckans vy och vatten, naturums populära café serverar ekologiskt och närodlat och har öppet året om. Välkommen!

 

Hitta till naturum Fjärås Bräcka

 

Kollektivtrafik

Hållplatsen ”Fjärås Bräcka skolan” ligger strax norr om reservatet och trafikeras av västtrafiks bussar 740-743. Även Fjärås station som ligger 2 km väster om reservatet trafikeras av flera bussar.

 

 

Vägbeskrivning

naturum Fjärås Bräcka ligger i Fjärås, söder om Kungsbacka.Från E6, ta av avfart 58 vid Fjärås. Följ skyltarna till Fjärås Bräcka, totalt ca 3 km.

 

 

Parkering

Parkering finns vid naturum.

 

 

Adress

Stenaliden 69, 439 74 Fjärås